banner2 banner2 banner2 banner2 banner2 banner2 banner2 banner2 banner2 banner2

BONA ELECTA s.r.o.

  • zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
  • provádění veřejných dražeb dobrovolných
  • řešení exekucí
  • tržní ocenění nemovitostí
  • výkup nemovitostí
  • poradenství

O nás


Společnost BONA ELECTA s.r.o. se nechlubí vznikem  v minulém tisíciletí, neboť byla založena v roce 2007, ale zato se snaží otevírat budoucnosti a pracovat tak, aby byla společností moderní, dynamickou a mohla reagovat na aktuální potřeby klientů a trhu. Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti.


Společnost se zabývá realitní činností (zprostředkováním prodeje, pronájmu a koupě nemovitostí) a prováděním veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. V souvislosti s těmito činnostmi je naše společnost připravena pomoci s řešením exekucí, zástav a jiných závazků, které na nemovitých věcech váznou a které občan či podnikatel nemůže či neumí sám vyřešit. Společnost při své činnosti spolupracuje se zkušenými advokáty, notáři, exekutory, soudními znalci a daňovými poradci, se zástupci hypotečních bank, stavebních spořitelen a pojišťoven. Klientům tak jsou poskytovány služby na vysoké úrovni, s profesionálním přístupem a se zárukou poskytnutí komplexních služeb.


Našim klientům nabízíme poradenství, zprostředkování prodeje či pronájmu veškerých nemovitých věcí, bezplatnou inzerci a propagaci na webových stránkách, případně regionálním tisku nebo pomocí reklamního banneru, osobní prezentaci, kompletní právní servis (smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, návrhy na vklad, smlouvy o zřízení věcného břemene, výmaz zástav a jiných věcných břemen) a dle dohody i  vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy, pokud je s prodejem nemovitých věcí spojena tato povinnost. Na požádání zprostředkujeme úschovu finančních prostředků u smluvního advokáta nebo nezávislého notáře. Veškeré tyto služby jsou po dobu realizace poskytovány zdarma, předem dohodnutá provize je účtována až po dokončení celého obchodního případu (po podpisu kupní smlouvy a úhradě kupní ceny).  Nabízíme také možnost výkupu s garancí rychlé výplaty peněz, pomoc při exekuci či oddlužení nemovitosti nebo také pomoc při financování nemovitosti.