Dražby - pozemky - zemědělská půda, číslo zakázky: D19135

Dražba souboru nemovitých věcí - podíl na pozemcích Bzenec, Žeravice u Kyjova, Kostelany nad Moravou


Žeravice u Kyjova
Cena:  25 340 Kč / za nemovitost

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, které se budou dražit jednou dražbou jako celek. Jedná se podíly k pozemkům v několika katastrálních územích. - podíl ve výši 1/108 (jedna sto osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 2590 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Bzenec,a to pozemek parc. č.5197/267 – trvalý travní porost, pozemek parc. č. 5197/292 – trvalý travní porost.-podíl ve výši 1/1512 (jedna tisíc pěti set dvanáctina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 98 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Žeravice u Kyjova, a to pozemek parc. č. 1542/16 – ostatní plocha,-podíl ve výši 1/108 (jedna sto osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 804 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Žeravice u Kyjova, a to, pozemek parc. č. 1542/38 – vinice, pozemek parc. č.1545/2 – vinice.-podíl ve výši 1/408 (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 942 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště pro k.ú. Kostelany nad Moravou, a to pozemekparc. č. 887/1 – lesní pozemek, pozemek parc. č. 887/3 – lesní pozemek pozemekparc. č. 887/6 – vodní plocha.-podíl ve výši 1/408 (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1025 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště pro k.ú. Kostelany nad Moravou, a to pozemek parc. č. 887/31 – trvalý travní porost, pozemek parc. č. 887/32 – trvalý travníporost,- podíl ve výši 1/408 (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 2131 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště pro k.ú. Chylice, a to pozemek parc. č. 792/2 – ostatní plocha,-podíl ve výši 1/408(jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 2282 vedeném u Katastrálního úřadu pro


Makléř: Vlastimil Štrbavý   tel: 721 851 384

Podrobnosti:


Kategorie: Pozemky
Podkategorie: Zemědělská půda
 
Stav: Vydraženo
 
Cena - dražby
Znalecký posudek: 38 011 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební jistina: 5 000 Kč
Druh dražby: dobrovolná
Místo konání dražby: https://www.drazby-exekutori.cz/DR014885/Drazba-souboru-nemovitych-veci-podil-na-pozemcich-Bzenec-Zeravice-u-Kyjova-Kostelany-nad-Moravou-Chylice-Uhersky-Ostroh-ostoh/
Datum konání dražby: 04.11.2019 00:00
Dražby - Termín 1. prohlídky: 04.11.2019 00:00
Dražby - Termín 2. prohlídky: 04.11.2019 00:00
Dražební vyhláška v PDF: 1494_dv19135-sken.0.pdf
Posudek znalce v PDF: 1494_zp-19135.pdf