Dražba podílů na pozemcích v k.ú Soběsuky, k.ú. Skržice, k.ú. Milovice, k.ú. Cvrčovice

Soběsuky
124000 Kč
Stav zakázky: Vydraženo
ID zakázky: D221621
Předmětem dražby jsou podíly na pozemcích v k.ú Soběsuky, k.ú. Skržice, k.ú. Milovice, k.ú. Cvrčovice u Zdounek. LV č. 166 – katastrální území Soběsuky, spoluvlastnický podíl 5/24 Pozemek p.č.656 je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku činí 862 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy pro energetiku, v katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. LV č. 166 – katastrální území Skržice, spoluvlastnický podíl 5/24 Pozemek p.č.1243 je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku činí 3320 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské, je zde veden koridor plynového vedení, v katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. LV č. 166 – katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24 Pozemek p.č.613/17 a p.č.613/28 jsou užívány jako stavební pozemky, rozloha pozemku činí 692 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy obytné vesnické, je zde veden koridor kanalizace, v katastru nemovitostí je pozemek p.č.613/17 veden jako zahrada, p.č.613/28 jako ostatní plocha, manipulační plocha. LV č. 130 – katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnický podíl 1/6 Pozemky p.č. 645/2, p.č.648, p.č.650, p.č.743, p.č.754 jsou užívány jako zemědělské pozemky, rozloha pozemků činí 7932 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské. V katastru nemovitostí je pozemek p.č.645/2 veden jako orná půda, p.č.648 jako orná půda, p.č.650 jako orná půda, p.č.743 jako zahrada, p.č.754 jako trvalý travní porost. LV č. 377 – katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24 Pozemky p.č.663/1, p.č.665, p.č.676, p.č.723, p.č.724 jsou užívány jako zemědělské pozemky, rozloha pozemků činí 7145 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské, plochy pro energetiku. V katastru nemovitostí je pozemek p.č.663/1 veden jako orná půda, p.č.665 jako orná půda, p.č.676 jako orná půda, p.č.723 jako orná půda, p.č.724 jako trvalý travní porost.

Makléř

Vlastimil Štrbavý

Lokalita

Soběsuky

Detaily prodeje

Stavba

Plocha

Energetická náročnost

Podlaží

Vybavení