Dražba podílu rodinného domu

Nový Hrozenkov
2176000 Kč
ID zakázky: D22174
Rodinný dům čp. 844 je situován na pozemku p.č. st.2752 (jiného vlastníka), k.ú. Nový Hrozenkov. Objekt občanské vybavenosti čp. 843 navazuje na rodinný dům čp. 844 se kterou je propojen jak stavebně, tak dveřmi a má společnou kotelnu a ohřev TUV. Obě stavby jsou nepodsklepené, mají dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha. Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, přípojka pitné vody z vlastní studny a veřejné sítě, přípojka na veřejnou splaškovou kanalizaci, přípojka zemního plynu. Přístup je po zpevněné komunikaci. V rodinném domě čp. 844 je byt 6+kk se dvěma koupelnami a WC. V budově čp. 843 v současné době jsou zde dva byty – v 1. NP je byt 2+kk, v podkroví je byt 3+kk. Objekt je konstrukčně řešen a užíván jako RD. Obě stavby byly realizovány současně a jsou užívány od r. 1996.Technický stav odpovídá stáří, běžná údržba je mírně zanedbaná a v objektu jsou patrné poruchy hydroizolace vyžadující opravu a lokální praskliny ve zdivu. Příslušenství hlavních staveb: – garáž na p.č. st.2720, rozestavěná stavba na p.č. st.2721. Příjezdová komunikace je částečně ve vlastnictví zůstavitele částečně je ve vlastnictví jiných osob a VB není zřízeno. Vzhledem k charakteru komunikace se pravděpodobně jedná o veřejnou komunikaci ve smyslu Zákona a pozemních komunikacích. V ocenění není tato skutečnost zohledněna. Jedná se o soubor nemovitých věcí, kdy všechny hlavní a vedlejší stavby s příslušenstvím a část pozemků jsou v podílovém spoluvlastnictví zůstavitele, druhá část pozemků podstatných z hlediska užívání a přístupu k nemovitostem je ve výlučném vlastnictví jiného vlastníka (bez těchto pozemků nelze zbytek nemovitostí užívat). Bližší popis předmětu dražby a fotografie předmětu dražby jsou obsažen ve znaleckém posudku, který je přílohou. Druhý spoluvlastnický podíl se draží: https://www.novyhrozenkov.cz/uredni-deska/detail/5256

Makléř

Vlastimil Štrbavý

Lokalita

Nový Hrozenkov

Detaily prodeje

Stavba

Plocha

Energetická náročnost

Podlaží

Vybavení